Hold orden på lageret med lagerreoler

lagerhyller

Et lager med orden er ofte et fryd for øyet og gir inspirasjon til en effektiv arbeidsdag.

Den mest effektive måten å oppnå orden og system på et lager, er bruk av lagerreoler. Med lagerreoler får man tilgang til varer fra begge sider og får en rask og effektiv oversikt over beholdningen.

Når man skal sette opp et system av lagerreroler er det flere ting man må tanke på. Høyden på reolen er selvfølgelig viktig. Ønsker man å ta ned varer for hånd? Er det oppbevaringsbokser å hyllene som man trenger å se ned i og hente varer fra? Ønsker man å bruke maksimal høyde og hente varer ved hjelp av truck? Dette er bare noen av spørsmålene man på tenke på.

Det er også viktig å vurdere nødvendog avstand mellom radene av reoler. Er man avhengig av en truck må selvfølgelig avstanden være større slik at man enkelt kan manøvere en truck. Det er anbefalt at man da setter opp to rader forsøksvis og tester manøvrering med truck.
Bæreevnen på lagerreolene må også vurderes utifra hvilken vekt det er på varene som skal lagres. Husk at jo lenger opp i reolen de tyngste varene plasseres jo mer kreves det av stabiliteten til lagerreolene.

Uansett hvordan man ønsker å stable varene så er det viktig at man velger lagerreoler av god kvalitet. Stål er ofte å foretrekke fremfor plast og tre. Og ikke minst må man følge monteringsanvisninen nøye. Alle muttere og skruer må etterstrammes når reloene er på plass. Kryss-stag er viktig og de må monteres riktig. Selve hyllene hviler ofte på knekter og man må vurdere avstanden som trengs mellom hyllene slik at man får plass til flest mulig hyller. Plassen er verdifull og må utnyttes maksimalt.

Vurder også hvordan man ønsker å nummerere lagerreolene. Radene og hyllene må merkes i et system som er lett å følge, Bruk gjerne en kombinasjon av bokstaver og tall. F.eks. bokstaver for hyllene og tall for reolene.

Følger man disse enkle rådene vil lagerreoler kunne vise seg å være den perfekte løsningen for ditt effektive lager

Når man først har fått opp reolene er det viktig at alle ansatte føler ansvar for å holde det ryddig og følge reglene for fylling og tilbakesetting av varer. Lagersystemet bør inngå i arbeidsinstruksen for de ansatte slik at det ikke råder noen tvil om hvordan systemet fungerer. Også for nyansatte,
Et lagersystem på PC er helt nødvendig og at det integreres i det øvrige logistikk og innkjøp- og faktureringssytem.

Lykke til med et effektivt og inspirerende lagerhold.